banner1
banner2
banner3
视频 封面
play_btn

Ösümlik süýümlerini ulanmakda öňdebaryjy.

“Zhiben EP Tech Group” ösümlik süýümleriniň goýmalaryna gönükdirilen kärhana.Greenaşyl gaplamanyň öňdebaryjysy hökmünde Zhiben, QSR, içgi çözgüdi, azyk we içgi, 3C, saglygy goraýyş, gözellik we ş.m. ýaly ähli pudak müşderilerine baha döretmäge we önümleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak we tapawutlandyrmak üçin borçlanýar. ösümlik süýümi önümleriniň we biodegrirlenip bilinýän we kompostable gaplaýyş çözgütleriniň doly toplumyny üpjün etmek bilen olaryň markasy.

Has köp

önüm

Senagat siwilizasiýasynyň gözelligi bilen adam we tebigatyň durnukly ösüşine düşüniň.

kär

Ösümlik süýümlerini ulanmakda öňdebaryjy.

 • Hormatlar we baýraklar
 • Ulgam şahadatnamalary
 • Önümleriň synag hasabatlary
 • Patentler
Çaý käsesi dizaýn baýragy

Çaý käsesi dizaýn baýragy

Dizaýn baýragy

Daşky gurşaw gaplaýyş dizaýny baýragy

Daşky gurşaw gaplaýyş dizaýny baýragy

Dizaýn baýragy

Hormatly baýrak

Hormatly baýrak

Philip Kotler & Zhiben

WPO Daşky gurşaw gaplama dizaýn baýragy

WPO Daşky gurşaw gaplama dizaýn baýragy

Dizaýn baýragy

Zhiben dongguan zawody BRC şahadatnamasy

Zhiben dongguan zawody BRC şahadatnamasy

BRC şahadatnamasy

zhiben dongguan zawodynyň hasabaty

zhiben dongguan zawodynyň hasabaty

ZHIBEN BRC Audit hasabaty

“Zhiben chongqing” BSCI şahadatnamasy

“Zhiben chongqing” BSCI şahadatnamasy

BSCI

Zhiben chognqing zawodynyň hasabaty

Zhiben chognqing zawodynyň hasabaty

Zhiben BSCI barlag hasabaty

zhiben chongqing zawody FSC şahadatnamasy

zhiben chongqing zawody FSC şahadatnamasy

Zhiben FSC -BVC

zhiben dongguan zawody ESTS şahadatnamasy

zhiben dongguan zawody ESTS şahadatnamasy

Zhiben FSC

ziben çonging zawody ISO 140001

ziben çonging zawody ISO 140001

Zhiben ISO 14001

ziben dongguan zawody ISO 9001

ziben dongguan zawody ISO 9001

Zhiben ISO9001

ziben dongguan zawody ISO 140001

ziben dongguan zawody ISO 140001

Zhiben ISO14001

zhiben dongguan zawodySA8000

zhiben dongguan zawodySA8000

Zhiben SA8000

“Zhiben” zawody

“Zhiben” zawody

BusinessB işewürlik sosial jogapkärçiligi kepillendirilen kärhana

Önümleriň synag hasabatlary

Önümleriň synag hasabatlary

Önümleriň synag hasabatlary

Zhiben kubogynyň synag hasabaty

Zhiben kubogynyň synag hasabaty

GBT36787

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

AP (2002) 1

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Aspergius niger - ATCC6275 Bacilus subtilis ATCC6633

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Geksawalent hrom (Cr (V))

Zhiben kuboklarynyň synag hasabaty

Zhiben kuboklarynyň synag hasabaty

TUV tarapyndan berlen kompost öý şahadatnamasy

“Zhiben” ýöriteleşdirilen gap-gaç synagy hasabaty

“Zhiben” ýöriteleşdirilen gap-gaç synagy hasabaty

62B 9462EC

Zhiben Dishwares synag hasabaty _F

Zhiben Dishwares synag hasabaty _F

FDA

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

Ekotoksiklik

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

EU PFOA PFOS Sertifikat tebigy reňk

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

EU PFOA PFOS Kepilnama ak reňk

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

Daşky gurşawda kompostlamak U.BH-40-2.6w

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

GBT36787 (Tebigy reňk)

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

GBT36787 (Ak reňk)

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

TUV tarapyndan berlen kompost öý şahadatnamasy

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

FDA şahadatnamasy

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Ftorsyz

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Tempokary Temp

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

LFGB şahadatnamasy

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

EC 19352004

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Pestisidler REACH19072006 PAHs

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

SVHC-e ýetiň

“Zhiben Tray Test Repor”

“Zhiben Tray Test Repor”

Halogent

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

ROHS şahadatnamasy

Zhiben gapagy Synag hasabaty

Zhiben gapagy Synag hasabaty

Kompost HOME şahadatnamasy

Gapaklaryň synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Gapaklaryň synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

CTP tarapyndan gapaklar bilen kubok üçin gaýtadan işlemek hasabaty

10+ patent

10+ patent

Zhiben Tehniki

Patentler 15+

Patentler 15+

Dongguan Zhiben

25+ patent

25+ patent

Şençzhenen Zhiben

 • Zhiben R&D

  “Zhiben R&D” merkezi 80 hünärmenden ybarat bolup, önümiň hilini we marka keşbini ýokarlandyrmak üçin başlangyç dizaýndan başlap prototip görnüşine we önümçiligine çenli ösen gurallary we innowasiýa pikirlerini ulanýar.
  Has köp
 • Enjamlary ösdürmek

  “Zhiben Equipment Development” topary 80 adamdan ybarat bolup, dünýäde özboluşly doly awtomatiki süýümli kubok gapak önümçilik liniýasyny öz içine alýan dört görnüşli esasy enjamlary galyplaýyş maşynlaryny ösdürmegi we öndürmegi yzygiderli tamamlady.
  Has köp
 • Galyp önümçiligi

  Aýry-aýry önümleriň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen galyp, "0,1μfeed, 1μkutting, nm derejeli ýerüsti effekt" gazanmak üçin 6 ~ 8 täze nusga modeli synag önümçiligine girizilip bilner we köpçülikleýin önümçilik üçin 4 sany galyp her hepde gutaryp biler .
  Has köp
 • Önümleriň ösüşi

  “Zhiben” -iň özbaşdak dizaýn studiýasy 500-den gowrak önüm öndürdi, “Red Dot”, “iF”, “WPO” ýaly dünýäde iň ýokary dizaýn baýraklaryna eýe boldy, sarp edijilere we kärhanalara ekologiýa taýdan arassa materiallaryň innowasion goşundylaryny hödürleýär.
  Has köp

habarlar

1681463437453
23-04-25

INTERPACK Dusseldorf, Germaniýa, 4-10-njy ...

2023-nji ýylyň 4-10-njy maýynda Germaniýanyň Dýusseldorf şäherinde geçirilen INTERPACK sergisinde “Zhiben Show”, 7-nji zal, 2-nji dereje / B45-1.

Chongqing Zhiben 10529540 BPI_US Marka_CMYK_one reňkini gulplamak
23-01-11

Zhiben kubogynyň gapaklary indi BPI kepillendirildi!

“Zhiben” kompostable kubok gapaklary indi BPI kepillendirildi!

1667300966 bagtly-täze ýyl-2023-arzuwlar
23-01-09

Hytaýyň 2023-nji ýyl üçin “Zhiben” dynç alyş habarnamasy

Hytaýyň Täze ýylyny bellemek üçin 2023-nji ýylyň 14-30-njy ýanwary aralygynda ýapyk.

Baýramçylyk wagtynda e-poçta barlarys

Täze ýylyňyz gutly bolsun we 2023-nji ýylda üstünlik arzuw edýärin!

JIBEN Durmuş

Sahna grafigi
2-nji sahna
Sahna grafigi3
Sahna grafigi4
Sahna grafigi5
Sahna grafigi6
durnukly ösüş

durnukly ösüş

has gowy durnuklylyga tarap.

Angliýanyň Syýasat kagyzy

Angliýanyň Syýasat kagyzy

Bu çäre, Plastiki gaplama salgydynyň 2022-nji ýylyň 1-nji aprelinde başlamagy meýilleşdirilişi ýaly işlemegini üpjün edýär.
Koprak oka
TUV OK kompost öý kepillendirilen

TUV OK kompost öý kepillendirilen

Zhiben-iň şeker we bambukdan öndürilen, 100% kompost we biodegrirlenip bilinýän OK kompost öý kepillendirilen önümleri, import salgytyňyzy, gaýtadan işlemek çykdajylaryny tygşytlaň we ýeri tygşytlaň!
Koprak oka
Kagyzlary gaýtadan işlemek boýunça gollanma

Kagyzlary gaýtadan işlemek boýunça gollanma

Kagyz önümleri: Näme ulanylyp bilner (we edip bolmaýar)
Koprak oka